+90 (312) 443 00 09   info@impogroup.com

Anasayfa     Kurumsal     Hakkımızda     Hakkımızda 27 Eylül 2016

Hakkımızda

İmpo Group olarak faaliyet yürüten firmamız Projelendirilecek bir mühendislik yapısının inşa öncesi zemin-yapı ilişkisini irdelemek amacıyla bu çalışmaların belli bir sıra içerisinde uygun yöntemler kullanılarak tatbik edilmesi gerekmektedir.

Ayrıca yeni imara açılacak sahaların, heyelan ve yamaç düşmesi riski olan bölgelerin veya sıvılaşma potansiyeli bulunan zeminlerin irdelenmesi ve çalışmalar sonucunda yapılaşmalara yön verilmesi jeoteknik çalışmaların sonucunda mümkün olmaktadır.

Su Sondajı, Su Aramaları, Zemin Etüdü başta olmak üzere Jeofizik ve Jeoloji mühendislik bilimleriyle ilgili birçok alanda kurum, kuruluş ve şahıslara sondaj ve diğer yerbilimleri hizmetleri sunmaktadır. Firmamızın uzman Jeofizik ve Jeoloji mühendisleri arazinize gelerek önce gözlemsel araştırmalar yapmaktadır. Yapılan bu araştırmaların neticesinde Su Aramalarının yapılacağı yerler tespit edilip buralarda gerekli elektriksel ve elektromanyetik yöntemler kullanılarak Yer Altı Suyunun derinliği, Su tabakasının kalınlığı, yaklaşık ne kadar Su olduğu gibi konularda arazi sahibi bir raporla bilgilendirilmektedir. Firmamızın mühendisleri ayrıca; Su Sondajı yapılmadan önce Devlet Su İşleri'nden alınması gereken Yeraltı Suyu Arama Belgesi konusunda fenni mesulük ve müşavirlik hizmeti vermektedir.

IMPO GROUP  olarak faaliyetlerimizin odak noktalarında biri de teknolojik ve endüstriyel alt yapı ve üst yapı projeleridir. Bu bağlamda şirketimizin ana faaliyet alanları şöyledir;

-Lüks konut, toplu konut ve sosyal tesis projeleri

-Sanayi siteleri ve iş merkezleri

-Otel, tatil köyü ve turizm kompleksi projeleri

-Yağmur suyu inşaatları

-Atık su arıtma tesisleri

-Kanalizasyon kollektürleri

-Şebeke inşaatları

-Otoyollar ve karayolları

-Demiryolu ve metro sistemleri

-Tüneller

-Sulama ve drenaj sistemleri

-Baraj ve hidroelektrik santraller

-Su temini ve kanalizasyon sistemleri

 

-Kentsel ve endüstriyel atık bertaraf ve arıtma sistemleri

Neden İMPO;

Firmalara sahip oldukları insan kaynakları gücünün fark etmeleri, yüksek niteliğe sahip ve kurum kültürne uyum sağlayabilecek kişileri organizyonlarına katmaları ve elde tutmaları için çözümler geliştirir. Organizasyonların karşılaştıkları ya da karışabilecekleri problemlerin saptanması ve çözümlemei aşamalarında danışmanlık hizmeti verir. 

İş Ahlakımız;

Bilgi ve deneyimi paylaşmak...

Kurum içi iletişimi güçlü tutmak...

Birlikte öğrenmek ve gelişmek...

Üstlediği  projeleri, süresi ve kapsamı ne olursa olsun, bir "yatrım fırsatına" dönüştürmek...

Müşteri memnuniyetine önem vermek...

Kurumsal yapı ile hareket etmek...

Uzun vadeli çözümler üretmek..

Tarihçemiz

- 2011 yılında Adıyaman'da kuruldu.

- 2011 Yıllında Gaziantep ofisini açtı.

- 2011 Yılında Hatay (Antakya) ofisini açtı.

- 2013 Yılında Ankara ofisini açtı. 

- TSE'den hizmet yeterlilik belgesi alındı. 

- Çözüm ortağı firması ile birlikte büünyesine Uluslararası Marka Baş Denetçi bulunan firmadır. 
Sosyal Medyada Paylaş