+90 (312) 443 00 09   info@impogroup.com

Anasayfa     Proje Yönetimi     ARAŞTIRMALAR     Sektörel Rekabet Analizi 14 Aralık 2016

Sektörel Rekabet Analizi

 Günümüzde piyasa ekonomisinin gelişmesiyle birlikte rekabet ve rekabet gücü üzerine yapılan araştırmalar artış göstermiştir. Sektörel Rekabet Analizi de bu doğrultuda hızla  yayılan bir kavramdır. Sektörel Rekabet Analizi bu doğrultuda bir bölgenin ekonomik gelişimini planlı ve sürdürülebilir, devam ettirilebilir şekilde araştırılarak,  verilerin analiz edildiği ve bölgedeki rekabet gücünü ortaya koyan bir çalışmadır. Sektörel Rekabet Analizleriyle yatırımcılara; rekabet gücü ve üstünlüğü taşıyan veya taşıma potansiyeli bulunan sektörleri belirleyerek somut örneklerle yatırımcılara yol gösterebilmektedir. Sektörel Rekabet Analizi araştırması kapsamında bölgede sanayi, tarım ve hayvancılık sektörlerinin alt sektörleri, dalları olarak en az 50 işletmenin faaliyet gösterdiği bir sektör belirlenmektedir. Eğer 50 tek bir sektörde faaliyet göstermiyorsa, mevcut değilse bu sayıya eşdeğer birden fazla sektör belirlenmektedir. Seçilen hedef sektörde faaliyet gösteren işletmelere  ulaşılarak anket çalışması uygulanmakta ve sektörün envanteri çıkartılarak ihtiyaçları ve dar boğazları belirlenmektedir ayrıca işletmeler tarafından ilerleyen süreç içerisinde  yapılması planlanan muhtemel yatırım konuları da tespit edilmektedir. İşletmeler ve yerel aktörler ile yapılan görüşmeler doğrultusunda sektörün / sektörlerin gelecekteki vizyonunu belirlemeye yönelik bir rapor hazırlayarak kümelenme analiziyle beraber ele alınmaktadır. Ulaşılan bu sonuç rapor halinde belgelendirilerek bir kitapçık haline dönüştürülüp bölgedeki işletmelere ve yerel aktörlere dağıtılarak bilgi edinmelerine imkan vermektedir.  
Sosyal Medyada Paylaş