+90 (312) 443 00 09   info@impogroup.com

Anasayfa     Proje Yönetimi     ARAŞTIRMALAR     Envanter Çalışmaları 15 Aralık 2016

Envanter Çalışmaları

 Envanter Çalışması; bir iktisadi faaliyete konu olan varlıkların, kıymetlerin belirli bir dönem sonunda birer birer takip edilmesine, tartılmasına, ölçülmesine, sayılmasına ve bu zamanki rayiçlere göre bedellerinin takdirine ait olan işlemlerin bütünüdür.

Geniş manasıyla herhangi bir işletmenin muayyen bir tarihteki varlıkları ile borçlarının sayılması ve değerlendirilmesi neticesinde bulunan kesin miktar ve kıymetlerin tafsilatlı olarak tespit edilmesi ve gösterilmesidir yani kısacası; belirli bir anda bir işletmenin sektörün, kuruluşun, ilin, bölgenin sahip olduğu varlıkların ayrıntılı durumunu belirleme işlemdir.

Günümüz globalleşmesinde yaşanan her değişim ve gelişmeden ülkelerin ve kentlerin ekonomileri yoğun olarak etkilenmektedir ve bu etkileşim zorunlu olarak değişimlere neden olmaktadır. Bu değişim ve gelişimlerin izlenebilmesi ve boyutunun tespit edilebilmesi için, özel çalışmaların yapılmasına olan ihtiyaç artmaktadır.

Belirlenen herhangi bir konunun bugünkü durumunu tespit etmek, gelecekteki potansiyelini ve durumunu daha net görebilmek adına ve geçmişten yararlanarak gelecekteki yatırımların şekillenmesi amacıyla envanter çalışmaları büyük önem taşımaktadır.

Envanter çalışması kapsamında tespit edilen alanın mevcut durumu, ilgili bölgenin demografik özellikleri, ekonomik durumu, konu ile ilgili farkındalık düzeylerinin tespiti, ihtiyaç ve beklentileri tespit edilip analizler yapılarak raporlaştırılmaktadır. 
Sosyal Medyada Paylaş