+90 (312) 443 00 09   info@impogroup.com

Anasayfa     Proje Yönetimi     ARAŞTIRMALAR     Sosyal Etki Değer 15 Aralık 2016

Sosyal Etki Değer

Globalleşmenin etkisiyle günümüzde tüm dünyada yaşanmakta olan hızlı gelişim ve değişimlerin etkisiyle oluşan toplumsal etkiler, problemler, riskler nedeniyle yapılmakta olan her ölçekte projenin ve özellikle yatırım payı büyük olan projelerin her türlü insan, doğa, risk ve küresel dengeleri gözetilerek yapılanması gerekmektedir. Bölgelerde yapılacak olan ve yapılması planlanan yeni bir yatırımın, projenin amacı bölge insanının yaşayabileceği sorunları, riskleri, problemleri, sıkıntıları minimum seviyeye indirerek bazı dezavantajları avantajlara dönüştürebilmek ve projeyi uygulan firmaya ya da kuruma tavsiyelerde bulunarak projelere ışık tutabilmektir. Böylece mevcut sosyal durumdan yola çıkarak bölge insanını aydınlatmak, bilgilendirmek, bilinçlendirmek, projenin sosyal etkilerinin değerlendirerek olumsuz etkileri, problemlerini minimum seviyeye indirecek sosyal planların hazırlanmasıyla mümkündür. Yapılan araştırma kapsamında yatırımların etkinliğini artırmak amacıyla bölgedeki yatırımı anlatan broşürleri, katalogları dizayn ederek bölge insanına dağıtarak bilgilendirmeler yapılabilmektedir ve bunu takiben odak grup görüşmeleri ve yerel aktörlerle görüşmeler yapılarak yatırımcı firmanın ya da kurumun yapacağı projenin gelişim, oluşum sürecinin aşamalarında dikkat edilecek olan konularda fikir alışverişi yapılıp yatırımcı firma ya da kurumun izlemesi öngörülen bir rapor haline dönüştürülmektedir. Hazırlanan bu rapor çoğaltılarak yerel aktörlere, yüklenici firmaya ve bölge halkına dağıtılarak projeler hakkında bilinçli bir şekilde bilgilendirmeler yapılmaktadır.
Sosyal Medyada Paylaş