+90 (312) 443 00 09   info@impogroup.com

Anasayfa     Proje Yönetimi     ARAŞTIRMALAR     Yatırım Alanları Araştırması 15 Aralık 2016

Yatırım Alanları Araştırması

Globalleşmenin arttığı günümüzde gelişen ve büyüyen Türkiye’nin gelişmeler karşısında ihtiyaç duyduğu temel konulardan birisi olan kaynak bulma ve kaynakların etkili bir şekilde kullanılması olup bu önemli konunun önemli ölçüde siyasal ve ekonomik aktörlerin yatırım, üretim ve istihdama yönelik ihtiyaç duyulan geliştirmeye yönelik reformların uygulanmasına ve ileriye dönük gerçekleştirilmesine bağlıdır.

  Gelişme hızının ve büyümenin etkisiyle hızla artan rekabetin işletmeleri olumsuz etkilememesi ve işletmelerin ayakta kalabilmesi için temel koşul bilinçli yatırım yapmaktır. Girişimciler için yol gösterici harita niteliği taşıyan etkin yönetim ve üretim süreçleri ile pazarlama tekniklerine kadar birçok konunun ele alındığı ‘’uygun yatırım planları raporları’’ ile mümkündür. Uygun yatırım alanı raporu bölge için uygun olarak belirlenen yatırımın tüm olasılıklarının hesaplanıp riskler, satış-müşteri potansiyeli ve yaklaşık maliyetlerinin hesaplanması sonucunda elde edilen verilerin analiz edilerek raporlanması ile oluşturulmaktadır. Bu çalışmalar, yeni bir yatırım kararı alınması durumunda illerin, bölgelerin ekonomik gelişimine yön veren kurum ve kuruluşların bu tür çalışmalara öncülük ederek, önemi üzerinde yoğunlaşarak ortaya konulmaktadır. Çalışmanın içeriğindeki verilere, analizlerine dayanarak uygun yatırım kararı alınmakta ve verilen karar hayata geçirilmektedir.

  Mevcut bulunan kıt kaynaklarla süreklilik arz eden ihtiyaçların karşılanması mümkün olmayacağından bölgedeki kaynakların maksimum seviyede fayda sağlayabilecek yatırım alternatifine yönlendirilmesi çok önemlidir. Bu doğrultuda belirli bir bölge için uygun yatırım konusu tespiti yapıldıktan sonra fizibilite raporunun hazırlanması ve bu bilgiler sayesinde yatırım hakkında net ve istikrarlı kararlar verme mümkündür.İleriye dönük net kararlar için bu çalışma önem arz etmektedir.Bu çalışma hazırlanırken öncelikle bölgenin öne çıkan yatırımcıları ve tüm kurum/kuruluşların katılımı ile gerçekleştirilen bir ‘’ortak akıl toplantısı’’düzenlenmektedir.Bu toplantıyı takiben bölge için hazırlanmış tüm mevcut kalkınma planları verileri incelenip ildeki kurumlar ile görüşmeler gerçekleştirilmektedir. Bu araştırma sayesinde bölge için en uygun, verimli karlı yatırım konularına ilişkin veriler piyasa araştırmaları yoluyla toplanarak tespit edilmekte ve yatırım fizibiliteleri oluşturularak bu fizibiliteler ilgili kişi ve kurumlara sunulmak üzere bir yatırımcı bilgilendirme seti olarak sunulmaktadır.
Sosyal Medyada Paylaş