+90 (312) 443 00 09   info@impogroup.com

Anasayfa     Haberler     MARKA TESCİL NEDİR NE İŞE YARAR 15 Aralık 2016

MARKA TESCİL NEDİR NE İŞE YARAR

Marka Tescil İşlemleri Nedir? Ne İşe Yarar?

Marka tescili Türk Patent Enstitüsüne yapılacak bir başvuru ile başvurulan sınıf ya da sınıflara ait yasal harç ve ücretleri TPE’ye yatırılarak yapılan ve markanızı koruma altına alan bir işlemdir.

Marka Tescili için öncelikle yapılacak işlem firmanıza ya da şahsınıza ait markanın bir örneğinin hazırlanması olacaktır. Logonuz, Firmanızın Logosunda kullanılan fontlar, varsa ürününüze ait ambalaj tasarım ve etiketlerinden oluşur. Marka Örneği oluşturulduktan sonra markanızı hangi sınıfta kullanmak istiyorsanız bu tespit edilecektir. Tek sınıfta ya da Birkaç sınıfta birden markanızı tescil ettirebilirsiniz. Markanızın hangi sınıflarda kayıt edileceği talebinizi bildirdikten sonra bu sınıflarda ilgili markanın tescil edilip edilemeyeceği hususu tarafımızdan ayrıntılı bir biçimde araştırılır. Bu araştırma sonrasında tarafınıza ayrıntılı bir rapor sunulur. Marka araştırması sonucunda talep ettiğiniz marka tescile uygun ise tarafımızdan Marka Başvuru Formu hazırlanır. Marka Başvuru Formu tarafımızdan Türk Patent Enstitüsüne iletilir. Markanız için TPE inceleme yapar. TPE Markanızı Tescil Ettirmek için herhangi bir engel olmadığını bildirir. Daha sonra Markanızı 556 sayılı Kanunun ilgili 7. Ve 8. Maddeleri uyarınca da markanızın tescilini red etmek için mutlak ya da nispi nedenler olup olmadığını araştırır. Markanızın tescili için red nedenleri yok ise markanız TPE tarafından çıkarılan Resmi Bültende yayınlanır. Markanızın bültende yayınlanmasından itibaren 3 aylık bir itiraz süresi bulunmaktadır. Bu süre zarfından herhangi bir itiraz olmaz ise markanız kesinleşir ve koruma süreniz başlar. Markanızın kesinleşmesinin ardından TPE tarafından düzenlenecek Marka Tescil Belgesi yasal harçları firmanız ya da şahsınız tarafından ödenerek tarafımızca size teslim edilir.

Kanun Hükmünde Kararnamenin bildirdiği haklardan yararlanmanın temel koşulu marka tescilidir. Ürün veya Hizmetiniz ile ilgili olarak piyasada tekel hakkı sağlamak için marka tescili yaptırmak zorundasınız.

Marka tescili firmanız için en büyük güvencedir.  Markanızın kullanılmasını ve taklit edilmesi engellemek için işlem yapmak markanın sizin ya da firmanızın adına tescil edilmiş olmasına bağlıdır. Hukuksal olarak, 556 Sayılı KHK gereğinde markanızı taklit eden firmaya karşı mücadele başlatabilmenizin birinci şartı marka tescilidir. Marka tescili yaptırmamanız durumunda markanıza karşı yapılan hukuk dışı saldırılara karşı herhangi bir hukuksal yaptırımda bulunamazsınız. Firmanıza ait olsa bile taklit ürünlerle ilgili herhangi bir hak iddia edemezsiniz.

Markalar hakkında bir kanun henüz çıkarılmamıştır. Marka işlemlerini yaparken göz önün aldığımız hukuki dayanağımız ise 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamedir. Bu kararnameye göre Marka Tescilinden Doğan Hakların Kapsamı

Marka tescilinden doğan haklar münhasıran marka sahibine aittir. Marka sahibi, aşağıda belirtilen fiillerin önlenmesini talep edebilir:

  • Markanın tescil kapsamına giren aynı mal ve/veya hizmetlerle ilgili olarak, tescilli marka ile aynı olan herhangi bir işaretin kullanılması.
  • Tescilli marka ile aynı veya benzer olan ve tescilli markanın kapsadığı mal ve/veya hizmetlerin aynı veya benzeri mal ve/veya hizmetleri kapsayan ve bu nedenle halk tarafından, işaret ile tescilli marka arasında ilişkilendirilme ihtimali de dahil, karıştırılma ihtimali bulunan herhangi bir işaretin kullanılması.
  • Tescilli marka ile aynı veya benzer olan ve tescilli markanın kapsamına giren mal ve/veya hizmetlerle benzer olmayan, ancak Türkiye’de ulaştığı tanınmışlık düzeyi nedeniyle tescilli markanın itibarından dolayı haksız bir yarar elde edecek veya tescilli markanın itibarına zarar verecek veya tescilli markanın ayırt edici karakterini zedeleyecek nitelikteki herhangi bir işaretin kullanılması.

Aşağıda belirtilen durumlar, birinci fıkra hükmü uyarınca yasaklanabilir:

  1. İşaretin mal veya ambalajı üzerine konulması.
  2. İşareti taşıyan malın piyasaya sürülmesi veya bu amaçla stoklanması, teslim edilebileceğinin teklif edilmesi veya o işaret altında hizmetlerin sunulması veya sağlanması.
  3. İşareti taşıyan malın gümrük bölgesine girmesi, gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulması.
  4. İşaretin, teşebbüsün iş evrakı ve reklamlarında kullanılması.
  5. İşareti kullanan kişinin, işaretin kullanımına ilişkin hakkı veya meşru bir bağlantısı olmaması koşuluyla, işaretin aynı veya benzerinin internet ortamında ticari etki yaratacak biçimde, alan adı, yönlendirici kod, anahtar sözcük veya benzeri biçimlerde kullanılması.

            Markanın sahibine sağladığı haklar, üçüncü kişilere karşı marka tescilinin yayın tarihi itibarıyla hüküm ifade eder. Marka tescil başvurusunun bültende yayınlanmasından sonra gerçekleşen ve marka tescilinin ilan edilmesi halinde yasaklanması söz konusu olabilecek fiiller nedeniyle başvuru sahibi, tazminat davası açmaya yetkilidir. Mahkeme, öne sürülen iddiaların geçerliliğine ilişkin olarak tescilin yayınlanmasından önce karar veremez.
Sosyal Medyada Paylaş